blog

Podatek od nieruchomości w dobie COVID-19

Tarcza 6.0 daje upoważnienie organom gminy do zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów związanych z działalnością gospodarczą, która to ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. Ta sama zasada funkcjonuje w stosunku do odroczenia płatności rat

Czytaj więcej »