blog

Odszkodowania a VAT

Przedsiębiorcy często spotykają się z problematyką niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia. Wątpliwości w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowań mogą zostać rozstrzygnięte przez prawidłową kwalifikację transakcji. Błąd może wiązać

Czytaj więcej »