Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od kilku lat staje się coraz częstszym powodem do wszczynania sporów przed sądami administracyjnymi. Doprowadziło to do tego, iż obecnie mamy rozchwianą linię interpretacyjną, a Trybunał Konstytucyjny coraz częściej zabiera głos w tym chaosie prawnym.


Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa materiał w zakresie potencjalnych skutków dla przedsiębiorców najnowszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nasza broszura stanowi próbę odpowiedzi na stawiane coraz częściej pytanie czy wyrok ten rzeczywiście może stanowić przełom w opodatkowaniu nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy.


Zapraszamy do lektury

Menu