Bądź gotowy na RODO

Pragniemy poinformować, iż stworzyliśmy zespół projektowy, którego zadaniem będzie między innymi pomoc w dostosowywaniu działalności przedsiębiorców do wymogów, jakie nakłada na nich Rozporządzenie unijne o ochronie danych (tzw. RODO), które zacznie obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 roku.

Kompleksowe wdrożenie obejmuje 3 następujące etapy:

  1. Audyt, który kończy się przygotowaniem pisemnego raportu dla przedsiębiorstwa. Celem raportu jest zobrazowanie aktualnego poziomu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie oraz wskazanie, jakie działania powinny być podjęte w celu wdrożenia RODO;
  2. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych;
  3. Pomoc we wdrożeniu odpowiednich procedur oraz ewentualne szkolenia dla pracowników przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu.

Oceń ten wpis