Usługi prawne Gdynia

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością bycia na bieżąco z aktualnie obowiązującym prawem. Z tego względu obsługa prawna w GdyniBG Tax & Legal to kolejny element naszej oferty skierowanej do podmiotów gospodarczych.

Gwarantujemy kompleksowe wsparcie prawne, które daje bieżącą wiedzę o obowiązkach, zagrożeniach i szansach. Profesjonalna, odpowiednio dobrana obsługa prawna zapewni Państwu przewagę nad konkurencją i będzie ogromnym wsparciem w rozwoju każdej firmy.

Na czym polega obsługa prawna dla firm?

Jak wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Dlatego wybór odpowiedniej kancelarii i indywidualnie dopasowanej oferty zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo biznesowe.

Niemal każdy przedsiębiorca woli skupić się na rozwoju firmy, bez konieczności angażowania cennego czasu i zasobów w zapoznawanie się z przepisami prawa, jego zmianami czy nowelizacjami. Odpowiedzią na te potrzeby jest obsługa prawna, która pozwala oprzeć się na wiedzy profesjonalistów z doświadczeniem.

W ten sposób zamiast skupiać się na bieżących zagadnieniach czy problemach z dziedziny prawa, można powierzyć je w ręce zaufanych specjalistów. To podejście odpowiedzialne i rozsądne, dające szansę na szybszy, zrównoważony rozwój.

Obsługa prawna w Gdyni z BG Tax & Legal

Nasza obsługa prawna w Gdyni dla podmiotów gospodarczych obejmuje przede wszystkim:

 • tworzenie wzorów umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych, porozumień, listów intencyjnych, regulaminów;
 • opiniowanie wzorów umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych, porozumień, listów intencyjnych, regulaminów;
 • uczestnictwo w negocjacjach tzn. doradztwo prawne i podatkowe w czasie ich prowadzenia;
 • zakładanie i likwidacja spółek;
 • obsługa zgromadzeń organów spółek, sporządzanie protokołów i uchwał, uczestnictwo w posiedzeniach lub zgromadzeniach w roli protokolanta lub jako pełnomocnik z 210 KSH;
 • pełne wsparcie przy transakcjach połączenia, podziału lub przekształcenia spółek;
 • wsparcie w transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • opracowanie, weryfikacja dokumentacji i procedur bezpieczeństwa danych osobowych pod kątem ich zgodności z prawem unijnym i krajowym;
 • wsparcie we wdrożeniu programu PPK jak i w jego bieżąca obsługa;
 • pomoc przy wdrażaniu regulaminów pracy lub regulaminów wynagradzania;
 • przygotowywanie wzorów umów o pracę i pozostałej dokumentacji pracowniczej.

Sprawdź powiązane oferty usług prawnych: