Doradztwo podatkowe

System podatkowy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym jest dość skomplikowany. Często zachowanie zgodności podatkowej z obowiązującymi przepisami jest prawdziwym wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorców. Regularne zmiany oraz nowelizacje prawa podatkowego również nie ułatwiają sytuacji. To właśnie dlatego tak istotne jest skorzystanie z usług doradztwa podatkowego

 

Odpowiednia kancelaria doradztwa podatkowego nie tylko sprawi, że prowadzenie działalności będzie mniej ryzykowne, ale w wielu przypadkach będzie jedynym sposobem, by funkcjonowanie danej firmy były w ogóle możliwe. BG Tax & Legal to nieocenione wsparcie, które umożliwia zachowanie zgodności z przepisami prawnymi, ale także pozwala na legalną i zgodną z prawem optymalizację danej działalności pod kątem finansowym i organizacyjnym. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty doradztwa podatkowego.

Doradztwo podatkowe – profesjonalizm i bezpieczeństwo

Zespół BG Tax & Legal proponuje fachowe doradztwo podatkowe, dzięki któremu nasi klienci mogą zoptymalizować wysokość obciążeń podatkowych przy jednoczesnej ochronie bezpieczeństwa fiskalnego. Nasza wykwalifikowana kadra doradców podatkowych służy pomocą w zakresie bieżących problemów podatkowych z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz zaplanowanych zmian. Kancelaria doradztwa podatkowego BG Tax & Legal to gwarancja prawidłowego rozliczenia podatkowego. Naszych klientów kompleksowo obsługują wyszkoleni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem oraz aktualną wiedzą.

BG Tax & Legal – doradztwo podatkowe szyte na miarę

Prócz współpracy w zakresie indywidualnych projektów podatkowych, oferujemy także stałe doradztwo podatkowe, którego celem jest bieżące wsparcie przy prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. BG Tax & Legal to kancelaria doradztwa podatkowego pozostająca w stałym kontakcie z klientem, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić szybką i merytoryczną obsługę, dostosowaną do aktualnych potrzeb danego przedsiębiorcy.

 

Usługi doradztwa podatkowego w tym zakresie dotyczą wszystkich podatków obowiązujących w polskim systemie podatkowym oraz skupiają się na:

 

 • wsparciu przy prawidłowym rozpoznawaniu obowiązków i zobowiązań podatkowych;

 • przygotowywaniu opinii i komentarzy podatkowych;

 • opiniowaniu umów pod kątem podatkowym;

 • wskazywaniu ryzyk podatkowych przy podejmowanych decyzjach biznesowych;

 • wskazywaniu rekomendacji odnośnie rozliczeń podatkowych;

 • uczestnictwie w wewnętrznych spotkaniach działu księgowego/ finansowego;

 • przygotowywaniu podsumowań miesiąca w zakresie zmian podatkowych, branżowych wyroków sądów administracyjnych.

Kancelaria doradztwa podatkowego. Postępowania. Kontrole podatkowe i celno-skarbowe.

W ramach doradztwa podatkowego reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach podatkowych zarówno w zakresie zobowiązań podatkowych, jak i odpowiedzialności osób trzecich za te zobowiązania. Nasi wykwalifikowani pracownicy pełnią funkcje pełnomocników w kontrolach prowadzonych przez urzędy skarbowe, jak i urzędy celno-skarbowe. Nasza kancelaria doradztwa podatkowego służy wsparciem we wczesnych etapach postępowań kontrolnych, gdzie kluczową kwestią jest właściwe zebranie materiału dowodowego. Nasi doradcy podatkowi występują także na dalszych etapach postępowań, gdzie konieczna jest obrona racji klientów przed sądami administracyjnymi. 

 

Usługi doradztwa podatkowego obejmują:

 

 • obsługę w trakcie kontroli, konsultacje w trakcie kontroli;

 • udział w przesłuchaniach stron i świadków, weryfikację i wypowiedzenie się co do materiału kontrolnego;

 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, odwołań i zażaleń w toku postępowań;

 • przygotowanie skarg do WSA, skargi kasacyjne do NSA;

 • przygotowanie wniosków o wszczęcie procedur nadzwyczajnych (wznowienie, stwierdzenie nieważności) w postępowaniach podatkowych, jak i sądowych;

 • obronę klientów w sprawach karnych skarbowych;

 • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistej wizyty w naszym stacjonarnym biurze doradztwa podatkowego. Kancelaria doradztwa podatkowego BG Tax & Legal to gwarancja najwyższej jakości obsługi oraz pełne bezpieczeństwo. Zapraszamy do współpracy.

Powiązane usługi w zakresie doradztwa podatkowego: