Doradztwo podatkowe

Prócz współpracy w zakresie indywidualnych projektów podatkowych, oferujemy także stałe doradztwo, którego celem jest bieżące wsparcie przy prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorców.

W ramach doradztwa podatkowego pozostajemy w stałym kontakcie z klientem, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić szybką i merytoryczną obsługę, dostosowaną do zapotrzebowania danego przedsiębiorcy.

Nasze usługi w tym zakresie dotyczą wszystkich podatków obowiązujących w polskim systemie podatkowym oraz skupiają się na:

 • wsparciu przy prawidłowym rozpoznawaniu obowiązków i zobowiązań podatkowych;
 • przygotowywaniu opinii i komentarzy podatkowych;
 • opiniowaniu umów pod kątem podatkowym;
 • wskazywaniu ryzyk podatkowych przy podejmowanych decyzjach biznesowych;
 • wskazywaniu rekomendacji odnośnie rozliczeń podatkowych;
 • uczestnictwie w wewnętrznych spotkaniach działu księgowego/ finansowego;
 • przygotowywaniu podsumowań miesiąca w zakresie zmian podatkowych, branżowych wyroków sądów administracyjnych.

 

Postepowania. Kontrole podatkowe i celno-skarbowe.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach podatkowych zarówno w zakresie zobowiązań podatkowych jak i odpowiedzialności osób trzecich za te zobowiązania. Występujemy jako pełnomocnicy w kontrolach prowadzonych przez urzędy skarbowe jak i urzędy celno-skarbowe. Wspieramy naszych klientów we wczesnych etapach postępowań kontrolnych, gdzie szalenie istotne jest właściwe zebranie materiału dowodowego. Występujemy także na dalszych etapach postępowań, gdzie konieczna jest obrona racji klientów przed sądami administracyjnymi. Nasze usługi obejmują:

 • obsługę w trakcie kontroli, konsultacje w trakcie kontroli;
 • udział w przesłuchaniach stron i świadków, weryfikację i wypowiedzenie się co do materiału kontrolnego;
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli, odwołań i zażaleń w toku postępowań;
 • przygotowanie skarg do WSA, skargi kasacyjne do NSA;
 • przygotowanie wniosków o wszczęcie procedur nadzwyczajnych (wznowienie, stwierdzenie nieważności) w postepowaniach podatkowych jak i sądowych;
 • obronę klientów w sprawach karnych skarbowych;
 • przygotowania wniosków o wydanie interpretacji podatkowych oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku;