Usługi prawne

W ramach naszych usług, świadczymy także kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów gospodarczych, w szczególności:

 • tworzenie wzorów umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych, porozumień, listów intencyjnych, regulaminów;
 • opiniowanie wzorów umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych, porozumień, listów intencyjnych, regulaminów;
 • udział w negocjacjach tj.  doradztwo prawne i podatkowe w czasie ich prowadzenia;
 • zakładanie spółek;
 • obsługa zgromadzeń organów spółek, w tym przygotowanie protokołów i uchwał, a także udział w posiedzeniach lub zgromadzeniach w roli protokolanta lub jako pełnomocnik z 210 KSH;
 • kompleksowe wsparcie przy transakcjach połączenia, podziału lub przekształcenia spółek;
 • likwidacja spółek;
 • wsparcie w transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • usługi opracowania, weryfikacji dokumentacji i procedur bezpieczeństwa danych osobowych pod kątem ich zgodności z prawem unijnym i krajowym;
 • wsparcie we wdrożeniu programu PPK jak i w jego bieżąca obsługa;
 • wsparcie przy wdrażaniu regulaminów pracy lub regulaminów wynagradzania;
 • opracowywanie wzorów umów o pracę i pozostałej dokumentacji pracowniczej.

Sprawdź powiązane oferty usług prawnych: