Schematy podatkowe

Czym są schematy podatkowe?

To pytanie, które pojawiło się w głowach przedsiębiorców po 1 stycznia 2019 – wtedy to właśnie obowiązkowe stało się informowanie o schematach podatkowych (MDR), czego efektem miała być lepsza jakość systemu podatkowego.

Jednak jeśli chodzi o schematy podatkowe definicja ustawowa może być niejasna i skomplikowana dla osób niezajmujących się tą tematyką na co dzień. Dodatkowym problemem kryteria powstania obowiązku składania schematów podatkowych, które również budzą wiele wątpliwości. Za zignorowanie tego przepisu grożą wysokie sankcje karno-skarbowe, dlatego wiele firm decyduje się powierzyć temat specjalistom od prawa podatkowego z kancelarii BG Tax & Legal.

Warto nadmienić, że schematy podatkowe MDR obowiązują zarówno w przypadku podatku PIT, CIT, VAT, jak również akcyzy oraz PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych).

Schematy podatkowe - ustawa

Podstawą prawną jest tzw. ustawa MDR (ustawa schematy podatkowe) wprowadzona w dniu 23 października 2018 i dotycząca zmiany m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

Z pełną treścią Ordynacji podatkowej można zapoznać się na oficjalnej stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

kobieta w biurze doradztwa podatkowego

Schematy podatkowe – przykłady

Schematy podatkowe dotyczą bardzo szerokiego grona osób, do którego należą nie tylko przedsiębiorcy, ale również ich doradcy i inne podmioty (np. notariusze). I choć schematy podatkowe kojarzą się głównie negatywnie z unikaniem płacenia podatków, mogą one dotyczyć także sytuacji, w których nie występują korzyści podatkowe.

Przykładem schematu podatkowego może być poniższa sytuacja:

„Gmina przekazała w nieodpłatne użyczenie sieć wodno-kanalizacyjną spółce komunalnej. Po kilku latach stwierdziła, że odpłatna dzierżawa będzie dużo korzystniejsza z podatkowego punktu widzenia (w zakresie podatku VAT) ponieważ w takim przypadku będzie możliwe odliczenie podatku VAT naliczonego od wydatków dokonanych w trakcie procesu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Gmina zmieniła zatem umowę nieodpłatnego użyczenia na odpłatną dzierżawę oraz w ramach mechanizmu tzw. korekty wieloletniej dokonała korekty rozliczenia podatku VAT oraz odliczyła część podatku VAT naliczonego. Działanie Gminy w tym przypadku było podjęte w celu uzyskania korzyści podatkowej, ponieważ taki był główny cel jej działania, tj. zmiany umowy regulującej prawo spółki komunalnej do korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej”.

mężczyzna prezentujący ofertę w biurze doradztwa prawnego

Schematy podatkowe - przepisy

A co mówią na ten temat same przepisy? Zgodnie z nimi schemat podatkowy jest czynnością (lub zespołem powiązanych ze sobą kilku czynności), w których przynajmniej jedna strona posiada status podatnika lub które mają wpływ na powstanie lub nie powstanie obowiązku podatkowego. Dodatkowo powinno wystąpić kryterium tzw. głównej korzyści. Taką korzyścią może być np. wygenerowanie wyższego zwrotu podatku VAT lub odsunięcie w czasie zapłaty podatku.

W uproszczeniu jest to zatem sytuacja, w której działania w obszarze planu podatkowego skupiają się na osiągnięciu korzyści przy jednoczesnym braku uzasadnienia gospodarczego podjętych decyzji.

Raportowanie schematów podatkowych – w czym może pomóc Ci nasza kancelaria?

Wykwalifikowani doradcy podatkowi oraz radcy prawni z kancelarii BG Tax & Legal mogą wesprzeć Cię w lepszym poznaniu tematyki schematów podatkowych, a także w funkcjonowaniu firmy w zgodzie z prawem.

Nasza pomoc to przede wszystkim:

  • przeprowadzanie przeglądów podatkowych pod kątem identyfikacji ew. zaistniałych schematów podatkowych (każdy taki przegląd podsumowujemy odpowiednim raportem pisemnym),
  • przygotowanie niezbędnych procedur wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania niewywiązania się z obowiązku raportowania MDR,
  • przygotowanie dodatkowych wytycznych, które pomogą na bieżąco identyfikować zdarzenia pod względem schematów podatkowych,
  • wsparcie we wdrożeniu wspomnianych wyżej procedur oraz wytycznych,
  • stałe wsparcie w zakresie regulacji MDR, w tym comiesięczne analizy, przygotowywanie odpowiednich informacji, reprezentacja klienta w zakresie zgłoszeń informacji czy udzielanie w imieniu klienta odpowiedzi na zapytania podmiotów zewnętrznych.

W ramach projektu BG Academy przeprowadzamy także szkolenia, połączone z warsztatami praktycznymi, dotyczące m.in. zakresu identyfikacji i raportowania schematów podatkowych. Kursantom oferujemy dostęp do materiałów PDF, a same szkolenia prowadzą doświadczeni doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci oraz księgowi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dodatkowe w zakresie schematów podatkowych, nie wahaj się z nam skontaktować.

Napisz do nas: