Ceny transferowe

Zagadnienie cen transferowych stanowi od lat jeden z priorytetów weryfikacyjnych, co też potwierdzają oficjalne komunikaty rządowe oraz zwiększająca się ilość efektywnych kontroli podatkowych przeprowadzanych w tym obszarze.

Nasze usługi w zakresie cen transferowych skupiają się przede wszystkim na:

 • analizie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, w tym analizie w zakresie identyfikacji powiązań w rozumieniu prawa podatkowego;
 • kompleksowym opracowaniu dokumentacji cen transferowych spełniającej wymogi ustawowe dla wszystkich typów transakcji kontrolowanych;
 • weryfikacji zgodności grupowych dokumentacji cen transferowych przygotowanych na podstawie prawa obcego pod kątem ich kompatybilności z wymogami polskich przepisów prawa podatkowego;
 • przygotowaniu informacji o cenach transferowych;
 • przygotowaniu dokumentacji w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi;
 • audycie prawidłowego wypełniania obowiązków dokumentacyjnych z obszaru cen transferowych mającym na celu wskazanie wszelkich ryzyk i nieprawidłowości;
 • przygotowywaniu analiz cen transferowych w celu ustalenia bądź weryfikacji rynkowego poziomu wynagrodzenia dla wszystkich typów transakcji kontrolowanych;
 • wsparciu w zakresie ustalenia prawidłowej metodologii rozliczeń dla planowanych transakcji kontrolowanych z perspektywy ograniczenia ryzyk w obszarze cen transferowych;
 • opracowaniu lub weryfikacji polityki cen transferowych;
 • kompleksowym wsparciu w procesie mającym na celu uzyskanie decyzji o uprzednim porozumieniu cenowym (APA);
 • wsparciu oraz reprezentowaniu w trakcie kontroli, postepowań podatkowych i sądowych w zakresie cen transferowych;
 • wsparciu oraz doradztwie odnośnie korekt cen transferowych;
 • doradztwie w zakresie możliwości skorzystania z rozwiązań safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej oraz transakcji finansowych;
 • przygotowywaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych;
 • wsparciu w zakresie weryfikacji transakcji realizowanych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych oraz przygotowywanie dokumentacji cen transferowych dotyczących tych zdarzeń;
 • wprowadzaniu procedur mających na celu wsparcie przy prawidłowej identyfikacji podmiotów z tzw. rajów podatkowych;
 • przeprowadzaniu szkoleń z elementami warsztatów praktycznych z tematyki cen transferowych wraz z przekazaniem materiałów w wersji pdf.