Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości, choć lokalny i z założenia prosty w swej konstrukcji, generuje bardzo duże wątpliwości, czego dowodem jest ilość wydawanych wyroków sądów administracyjnych w tym zakresie. W przypadku tego podatku, trudno w istocie wskazać zagadnienie, które można by ocenić jako pewne. 

Nasze usługi w zakresie podatku od nieruchomości skupiają się przede wszystkim na:

 • przeprowadzaniu przeglądów podatkowych z perspektywy identyfikacji przedmiotów opodatkowania wraz z weryfikacją statusu podatnika względem każdego z nich;
 • audycie składanych deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości wraz ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości;
 • analizie zawartych umów z perspektywy podatku od nieruchomości, w tym sposobu rozliczenia jego ciężaru ekonomicznego;
 • wsparciu przy ustaleniu możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości;
 • opracowywaniu procedur mających na celu prawidłowe identyfikowanie elementów konstrukcyjnych podatku: podatnika, przedmiotów opodatkowania, podstawy opodatkowania, stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego;
 • sporządzaniu opinii podatkowych;  
 • bieżącej analizie wyroków sądów administracyjnych i sporządzaniu rekomendacji
  na podstawie zmieniającej się linii orzeczniczej;
 • opracowywaniu uzasadnień biznesowych, w tym dotyczących przyjętej kwalifikacji obiektu budowlanego;
 • przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego
  w zakresie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości;
 • wsparciu oraz reprezentowaniu w trakcie kontroli, postępowań podatkowych i sądowych
  w zakresie podatku od nieruchomości;
 • raportowaniu MDR w szczególności w przypadku zmiany kwalifikacji obiektu budowlanego lub stosowaniu zwolnienia; 
 • przeprowadzaniu szkoleń.

Powiązane usługi w zakresie podatku od nieruchomości: