Procedury podatkowe

Stopień skomplikowania aktualnej legislacji, w naszej ocenie przemawia za tym, aby podatnicy wpierali prowadzą działalność gospodarczą poprzez wdrażanie procedur podatkowych. Zagadnienie to zyskuje też na znaczeniu przy coraz bardziej powszechnym obowiązku dochowania należytej staranności, czego przejawem może być właśnie Tax Compliance. 

Nasze usługi w zakresie procedur podatkowych skupiają się przede wszystkim na:

 • weryfikacji procesów zachodzących wewnątrz spółki, z uwzględnieniem istniejących procedur podatkowych i ustaleniu na tej podstawie zapotrzebowania danego podmiotu;
 • audycie wdrożonych procedur podatkowych wraz ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości i propozycją zmian;
 • opracowywaniu procedur podatkowych, w tym w szczególności:
  • procedur w zakresie podatku u źródła z uwzględnieniem zagadnienia obowiązku dochowania należytej staranności;
  • wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się
   obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych;
  • procedur należytej staranności VAT obejmującej weryfikację kontrahentów;
  • procedur wystawiania i anulowania faktur;
  • procedur stosowania kodów i oznaczeń w JPK_VAT;
  • procedur w podatku od nieruchomości, mających na celu prawidłowe identyfikowanie elementów konstrukcyjnych podatku: podatnika, przedmiotów opodatkowania, podstawy opodatkowania, stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego;
  • procedur w zakresie cła;
 • opracowywaniu procedur odpowiadających indywidualnemu zapotrzebowaniu podatnika;
 • opracowywaniu procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności podatkowej.