Dobre praktyki przed i w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej lub celno-skarbowej?

  1. Bądź przygotowany już przed kontrolą.

Podatnicy mogą i powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo podatkowe zanim zostanie wszczęta u nich kontrola. Pozwoli to po pierwsze zidentyfikować i wyeliminować pola do potencjalnego sporu z organem skarbowym. Po drugie wstępne przygotowanie do kontroli pozwala na zmniejszenie późniejszej dezorganizacji pracy np. przedsiębiorstwa podatnika, związanej z trwającą kontrolą.

Podatnik, chcąc przygotować się do ewentualnej kontroli lub zwiększyć swoje bezpieczeństwo podatkowe, powinien zwrócić szczególną uwagę na:

– bieżącą weryfikację prawidłowości rozliczeń w podatkach dochodowych (CIT i PIT), szczególnie związanych z poborem podatku u źródła, rozliczeń kosztów (tzw. finansowanie dłużne) jak również przygotowanie uzasadnienia ekonomicznego dla istotnych transakcji w kontekście ogólnej klauzuli o unikaniu opodatkowania,

– Podatnik powinien zwrócić szczególną uwagę na transakcje z podmiotami powiązanymi a także na obowiązki dokumentacyjne takich transakcji (dokumentacja cen transferowych),

– weryfikacja plików JPK pod kątem ewentualnych błędów lub poprawności zawartości danych,

– wprowadzenie procedur weryfikacji kontrahentów (zarówno nowych jak cyklicznych) z punktu widzenia dochowania należytej staranności w podatku VAT.

  1. Postępowanie w trakcie kontroli.

W sytuacji, gdy dojdzie do wszczęcia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej warto powierzyć reprezentowanie naszych interesów profesjonaliście – doradcy podatkowemu – pozwoli to na uniknięcie błędów, których na późniejszych etapach procedury podatkowej nie da się już odwrócić. Co więcej organy zwykle mając do czynienia z profesjonalnym pełnomocnikiem bardziej dyscyplinują się w swoich działaniach oraz w tempie pracy. Nie warto zdawać się na łaskę organu skarbowego, praktyka pokazuje, że zawsze organy stosują przepisy podatkowe na swoją korzyść a zasadę w razie wątpliwości, rozstrzygać na korzyść podatnika (In dubio pro tributario) traktują jako nieobwiązującą w porządku prawnym. Ponadto doradca podatkowy będzie w stanie wypunktować ewentualne błędy organów skarbowych na etapie odwoławczym od ewentualnych działań następczych organów, prowadząc do minimalizacji skutków negatywnych rozstrzygnięć organów.

  1. Aktywny udział w trakcie kontroli.

Jednym z największych błędów podatników w trakcie kontroli (jak również postępowań) jest postawa bierna. Po pierwsze nie należy się łudzić, że organ będzie zbierać dowody korzystne dla nas i weryfikować nasze rozliczenia przychylnym okiem. Organy zawsze na etapie kontroli szukają wszelkich niedociągnięć w naszej dokumentacji – nie jest on bezstronnym sędzią w naszej sprawie. Dlatego też istotne jest, aby samemu przedstawiać korzystne dla nas dokumenty lub dowody. Po drugie organy często w swoich decyzjach/postanowieniach/protokołach wytykają podatnika bierną postawę, która według nich świadczy, że podatnik „miał coś do ukrycia” – aktywny podatnik prawie zawsze jest lepiej oceniany na etapie postępowania przed sądem administracyjnym.

Aktywny udział w trakcie kontroli wiąże się też z odpowiedziami na wezwania organu np. do złożenia określonych dokumentów lub wyjaśnień. Postawa aktywna podatnika nie oznacza jednakże wyręczania organu w jego obowiązkach, gdyż podatnik w trakcie kontroli ma nie tylko obowiązki, ale również i przede wszystkim prawa – reprezentowanie podatnika przez doradcę podatkowego w trakcie kontroli jest gwarantem respektowania prawa podatnika.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt.

 

Oceń ten wpis