Dwukrotnie zwiększony limit dla twórców

Zgodnie z zapowiedziami ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego od 2018 roku ma zostać podwyższony limit dotyczący stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Kultury.

Prawo do stosowania przez twórcę 50% kosztów uzyskania przychodu przysługuje w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż do zakresu podmiotowego pojęcia “twórców” zaliczymy nie tylko osoby, które są pisarzami, fotografami, piosenkarzami, ale także programistów, czy wynalazców. Katalog ten ma jedynie charakter przykładowy, co oznacza, iż każdy przypadek należy analizować indywidualnie.

Dotychczas, osobom, które przenosiły prawa autorskie do swoich utworów przysługiwała preferencja podatkowa w podatku dochodowym, ograniczona do możliwości rozpoznania 50% kosztów podatkowych, nie więcej niż 42 764 PLN (limit).

Przedmiotowy limit kwotowy z dniem 1 stycznia 2018 roku ma wzrosnąć do kwoty 85 528 PLN.

Powyższe oznacza, iż osoba fizyczna spełniająca warunki do zakwalifikowania jej jako “twórcy” będzie mogła odliczać 50% kosztów podatkowych, aż do osiągnięcia przychodów rocznych na poziomie 171 056 PLN. Przy czym, przychody, które będą stanowiły nadwyżkę ponad wskazaną kwotę, nie będą mogły skorzystać z preferencja podatkowej.

Jak szacuje rząd, zmiana będzie miała spore znaczenie dla budżetu państwa. Ma ona kosztować ok. 61 milionów PLN przez pierwsze dziesięć lat obowiązywania regulacji, by potem wzrosnąć do 81 milionów PLN. W ocenie ministra rozwoju i finansów przeprowadzenie takich zmian jest możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, zwłaszcza w obszarze VAT i CIT.

Asystent prawny

Klaudia Kalczyńska

 

 

 

Oceń ten wpis