Karty paliwowe a prawo do odliczenia podatku VAT

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 maja 2019 r.o sygn. akt C-235/18 wprowadził sporą niepewność wśród firm emitujących karty paliwowe a także ich klientów, którzy są użytkownikami takich kart. TSUE orzekł bowiem, że podmiotom tym te nie przysługuje prawo do odliczenia VAT zawartego w cenie paliwa, w sytuacji, gdy emitent refakturuje paliwo na korzystającego z karty i pobiera za to opłatę. W takiej sytuacji TSUE uznał, że emitent świadczy w istocie usługę finansową zwolnioną z VAT a nie dokonuje dostawy towarów – tym samym transakcja taka nie jest uznana za dostawę łańcuchową a klient posługujący się taką kartą paliwową nie będzie mógł odliczyć VAT, jeżeli przy zakupie paliwa posługiwał się taką kartą.

Obecnie MF prowadzi konsultacje publiczne zmierzające do wydania objaśnień podatkowych mających wskazać spełnienie jakich przesłanek, w ramach funkcjonowania rozliczeń z użyciem karty paliwowej, pozwoli zachować prawo do odliczenia VAT od zakupów paliw.

Póki co podatnicy muszą przede wszystkim przeanalizować zawarte już umowy i sposoby ich realizacji pod kątem wniosków płynących z orzeczeń TSUE dotyczących kart paliwowych. Przede wszystkim ocenie należy poddać, czy w łańcuchu transakcji dochodzi do dostawy towarów pomiędzy poszczególnymi uczestnikami transakcji oraz czy dostawa ma miejsce również pomiędzy właścicielem stacji paliw a klientem, będącym posiadaczem karty paliwowej. 

Więcej informacji już wkrótce. 

Oceń ten wpis