Pakiet e-commerce cz. 2 – nowe zasady sprzedaży wysyłkowej i limit sprzedaży w ramach sprzedaży wysyłkowej (WSTO)

Od 01 lipca br., jak pisaliśmy już w poprzednim wpisie omawiającym rewolucję w podatku VAT, ulegnie zmianie sposób dotychczasowego rozliczania e-handlu (e-commerce).

Jedną z dotychczasowych instytucji, jaka ulegnie całkowitemu przemodelowaniu, będzie dotychczas funkcjonująca sprzedaż wysyłkowa (zarówno ta z jak i na terytorium kraju). Jej miejsce zastąpi ujednolicona regulacja w podatku VAT jaką będzie wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

Poprzez WSTO należy rozumieć  dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, także wtedy gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów z terytorium państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Przy czym istotnym warunkiem dla wystąpienia WSTO jest, aby nabywcą był: nie podatnik VAT (konsument B2C) lub tzw. ułomny podatnik, czyli podmiot, który co prawda ma status podatnika VAT, ale nie jest w ramach tej transakcji zobowiązany do rozpoznania WNT.

Analogicznie jak w przypadku obowiązujących obecnie przepisów dotyczących sprzedaży wysyłkowej, przepisów dotyczących WSTO nie będzie się stosować w odniesieniu do kilku grup towarów, tj.:

  • nowych środków transportu,
  • towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz,
  • dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, towarów używanych.

Nowością jest wszakże możliwość dokonywania sprzedaży określonych wyrobów akcyzowych.

Nowe reguły określania miejsca opodatkowania i procedura OSS (procedura unijna)

Zgodnie z nową regułą miejsca opodatkowania w przypadku WSTO – będzie to miejsce, gdzie towary znajdują się w miejscu zakończenia wysyłki (obowiązek rozliczenia VAT w kraju przeznaczenia).

Zasadniczo regulacja ta wiązać się będzie z obowiązkiem dokonania rejestracji dla celów VAT na terenie państwa członkowskiego, gdzie kończy się wysyłka towaru. Oczywiście, gdy docelowo będzie to jedno państwo unijne (np. nasz model sprzedaży dopuszcza handel z jednym państwem członkowskim), wówczas rejestracja nie będzie tak problemtatyczna- w porównaniu do sytuacji, gdy prowadzimy handel towarami z państwami z innych krajów członkowskich.

Dla tego typu sytuacji dedykowane jest uproszczenie OSS (One Stop Shop), które zastąpi dotychczasowy system MOSS. Generalnie uproszczenie to opiera się na schemacie rozliczania sprzedaży i obliczania VAT dla sprzedaży w różnych państwach członkowskich w kraju, przy czym należy wskazać, że dzięki temu uproszczeniu podatnik nie musi dokonywać rejestracji w każdym z osobna państwa członkowskich.

Jest jednak jeden wyjątek, który wyłączał będzie stosowanie powyższej regulacji. Mianowicie, w przypadku, gdy łącznie spełnione są poniższe przesłanki:

  • sprzedawca ma siedzibę działalności na terenie jednego państwa członkowskiego,
  • towary są wysyłane z innego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego,
  • suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych, o jakich mowa wyżej oraz świadczenia usług, do jakich zastosowanie ma art. 28k VAT (usługi nadawcze, telekomunikacyjne i elektroniczne), nie przekroczyła w roku podatkowym ani w poprzednim limitu 10.000 EUR (dla Polski jest to 42.000 PLN).

– wówczas istnieje możliwość rozliczania sprzedaży w Polsce.

Oznacza to, iż próg po przekroczeniu którego polski podatnik będzie zobowiązany do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary, i rozliczania VAT od takich dostaw w każdym z poszczególnych krajów, zostanie znacząco obniżony. To oznacza, że znacznie większa liczba polskich podatników VAT zmierzy się z potencjalnym obowiązkiem rejestracji na VAT lokalny w kraju konsumenta. Obowiązku rejestracji na cele lokalnego VAT będzie można jednak uniknąć poprzez implementację nowej procedury VAT-OSS. Należy pamiętać, że wspomniany limit dotyczy sprzedaży na cały obszar UE.

Warto więc przed 1 lipca br. zastanowić się nad optymalnym z perspektywy VAT-owskiej ułożeniem modelu rozliczeń sprzedaży w ramach e-handlu w Polsce oraz w innych krajach unijnych.

Oceń ten wpis