Podatek od nieruchomości w dobie COVID-19

Tarcza 6.0 daje upoważnienie organom gminy do zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów związanych z działalnością gospodarczą, która to ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. Ta sama zasada funkcjonuje w stosunku do odroczenia płatności rat przedmiotowego podatku. Co ważne, w tarczy 1.0. pojawiły się już stosowne przepisy, które umożliwiały zwolnienie z poboru podatku za część 2020 i przesuniecie terminu płatności za kwiecień, maj i czerwiec.

Problem w tym, że kolejne przepisy specustawy nie wskazały już nowych okresów zwolnień z podatku od nieruchomości.

Pytanie, które obecnie jest stawiane to, czy rada gminy może podjąć uchwałę o wstecznym zwolnieniu z podatku czy odroczeniu terminu płatności za ubiegły rok.

Argumenty, które są przytaczane w tej dyskusji prezentują dwa skrajne podejścia.

Z jednej strony, podatnicy powołują się na orzecznictwo w tym zakresie, które niestety nie prezentuje bogatej linii orzeczniczej. Przykładowo, wyrok WSA w Szczecinie z 20 lutego 2020 r., sygn. I SA/Sz946/19, gdzie sąd zgodził się z podatnikiem, w zakresie możliwości wprowadzania wstecznych zwolnień z podatku. Ponadto, sąd wprost stwierdził, iż wprowadzanie korzystnych rozwiązań dla podatników nie może być wiązane z naruszaniem zasad demokratycznego państwa prawa, a takim rozwiązaniem są bez wątpienia tego rodzaje ulgi dla podatników.

W sprzeczności jednak z powyższym stoi stanowisko Ministra Finansów, zaprezentowane w jego komunikacie, gdzie stwierdza, iż na podstawie znowelizowanych przepisów rady gmin, przepisy te nie dają podstaw do wprowadzania w 2021 r. zwolnienia za 2020 r. MF podkreślił, iż podatek od nieruchomości jest podatkiem rocznym i wprowadzanie zwolnień po zakończeniu danego roku jest niemożliwe.

Cała jednak sprawa wydaje się mocno kontrowersyjna, chociażby z tego powodu, iż ustawodawca sam nie zdecydował się na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa przesuwając decyzję w tym zakresie na organy lokalne. Te z kolei, jak się okazuje nie mogą wstecznie zrezygnowąć z podatku od nieruchomości. Pomimo, iż podatek ten jest podatkiem lokalnym wpływającym do budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Oceń ten wpis