Projekt nowelizacji- ryczałt od najmu prywatnego do kwoty 100.000 złotych

 

Dnia 1 stycznia 2019 roku w życie może wejść nowelizacja przepisów ograniczająca możliwość opodatkowania ryczałtem według  8,5% stawki przychodów z tytułu  najmu poza działalnością gospodarczą (czyli tak zwanego najmu prywatnego).

Zmiana miałaby dotyczyć tych podatników, których przychody z tytułu najmu przekroczyły w poprzednim roku kwotę 100.000 złotych. Innymi słowy, podatnicy którzy w poprzednim roku przekroczą ww. limit, będą musieli rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Jak jest teraz?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym podatnik, osiągający zyski z najmu prywatnego, ma do wyboru zarówno opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali (18% i 32%), jak i skorzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowania według 8,5% stawki- bez względu na wysokość przychodu uzyskanego z tytułu najmu prywatnego.

Ryczałt jest przy tym co do zasady korzystniejszy niż zasady ogólne, szczególnie gdy podatnik nie ponosi wysokich kosztów związanych z najmem.

Czym spowodowana jest proponowana nowelizacja?

Ministerstwo Finansów uważa, że korzystanie z ryczałtu dla przychodów z najmu powinno być stosowane tylko przez podatników, którzy tego rodzaju zarobek traktują jako dodatkowe źródło dochodów. Wprowadzenie ograniczenia przychodu w wysokości do 100 000 złotych rocznie (ok. 8 tysięcy złotych miesięcznie) zdaniem Ministerstwa na to pozwoli. Limit miałby odnosić się nie tylko do osób indywidualnych, ale także łącznie do małżonków, których łączy wspólność majątkowa.

Ministerstwo Finansów podkreśla jednak, że ograniczenie ma dotknąć jedynie kilka procent osób korzystających z opodatkowania ryczałtem. Z analizy zeznań PIT-28 za lata 2015-2016 wynika, że 98% podatników deklarowało przychody poniżej 100 000 złotych, średnio ok. 18 240 złotych.

Jak oceniać projekt nowelizacji?

Propozycję nowelizacji, zgodnie z którą nie można opodatkować ryczałtem przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów  o  podobnym charakterze, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody osiągnięte z tego tytułu  przekroczyły kwoty 100 000 zł., należy uznać za pozytywną.

Obecnie możliwość korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania przy umowach najmu zawieranych poza działalności gospodarczą jest w wielu przypadkach kwestionowana przez Fiskusa. Wprowadzenie progu kwotowego jednoznacznie wskaże podatnikom granicę, do której można korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

 

Asystent działu prawnego

Klaudia Kalczyńska

 

Oceń ten wpis