Rozliczenie straty podatkowej powstałej w związku z COVID-19

Wskazujemy, iż tzw. przepisy covidowe[1] wprowadziły od 31 marca 2020 roku zarówno do ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT, niespotykany do tej pory mechanizm pozwalający na tzw. wsteczne rozliczenie straty podatkowej wywołanej pandemią COVID-19.  Preferencja ta nie wynika więc z najnowszych regulacji, jednak zyskała na szerszym rozgłosie dopiero w 2021 roku, gdyż (w uproszczeniu) można z niej skorzystać w stosunku do strat poniesionych w 2020 roku. Dopiero więc w 2021 roku podatnicy mogą przeanalizować, czy są uprawnieni do skorzystania z omawianego mechanizmu.

Mianowicie, zakładając więc, że rok podatkowy równa się rokowi kalendarzowemu z ulgi mogą potencjalnie skorzystać te podmioty, które z powodu COVID-19:

1.            poniosły stratę podatkową w 2020 roku;

2.            uzyskały w 2020 roku przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów osiągniętych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym (2019).

Warunki te muszą zostać spełnione łącznie.

Jednorazowe obniżenie w powyższy preferencyjny sposób dochodu osiągniętego za 2019 rok o stratę poniesioną w związku z COVID-19 w 2020 roku nie może jednak przekroczyć kwoty 5 000 000 złotych.

Nieodliczoną w powyższy preferencyjny sposób kwotę straty za 2020 rok odlicza się na zasadach ogólnych, a więc dopiero od dochodu za 2021 roku (oczywiście o ile dochód zostanie uzyskany).

Z przepisów wynika, że preferencja dotyczy tylko tych podatników, w zakresie których zaistniała sytuacja (tj. w uproszczeniu strata za 2020 rok oraz przychody za 2020 roku niższe co najmniej o 50% od przychodów za 2019 roku) jest wynikiem pandemii COVID-19.

Podkreślamy także, że opisywany powyżej niewątpliwie preferencyjny sposób rozliczenia straty poniesionej w związku z COVID-19 jest prawem, a nie obowiązkiem.

Przepisy wskazują, iż w przypadku spełnienia warunków do skorzystania z preferencyjnego ,,wstecznego” rozliczenia straty, wystarczające jest złożenie korekty zeznania za 2019 rok.

 Krajowa Informacja Skarbowa instruuje, że do takiej korekty należy jednak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty (ze wskazaniem podstawy prawnej tego działania oraz uzasadnieniem spełnienia przesłanek). Co więcej, z informacji przekazywanych przez KIS wynika, że przed złożeniem korekty za 2019 rok należy przekazać fiskusowi deklarację za 2020 rok. Niemniej powyższy wymóg nie wynika bezpośrednio z przepisów, więc najprawdopodobniej jest on wskazywany przez fiskusa, gdyż złożenie deklaracji za 2020 rok umożliwi w dużej mierze weryfikację, czy zostały spełnione warunki do zastosowania preferencji dot. wstecznego rozliczenia straty.


[1] W tym przypadku konkretnie ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Oceń ten wpis