Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o VAT- tzw. pakiet SLIM VAT

Z dniem 29 października 2020 roku przyjęto pakiet zmian (SLIM VAT) w zakresie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z założeniami tego projektu, jak podnosiło Ministerstwo Finansów, uproszczeniu mają ulec m.in.:

– zasady rozliczania korekt in minus polegające na możliwości rozliczania przy spełnieniu określonych warunków;

– uregulowania zasad rozliczania faktur in plus;

– przedłużenie okresu umożlwiającego odliczenie kwoty VAT naliczonego z faktury na bieżąco;

– wydłużenie okresu, w którym będzie miał nastąpić wywóz towarów, aby zaliczka w eksporcie mogła korzystać z preferencyjnej stawki 0%;

– podwyższenie kwoty przewidzianej dla tzw. prezentów małej wartości do 20 zł;

– uproszczenie w zakresie przeliczania kursu walut na potrzeby VAT (łączny kurs dal CIT/PIT i VAT).

Projekt zawiera również zmiany dostosowujące lub porządkujące w ustawie VAT- m.in. w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz rozliczania procedury Tax Free.

Niestety projekt SLIM VAT -poza zapowiadanymi niewielkimi uproszczeniami – zawiera także zmiany niekorzystne dla podatników.

Minister Finansów zamierza bowiem ograniczyć moc ochronną Wiążących Informacji Stawkowych. Planowane jest skrócenie ich okresu ważności do 3 lat od daty wydania. Ponadto, wydany WIS może utracić ważność (i to z mocą wsteczną) w przypadku, gdy organy podatkowe stwierdzą, iż w ramach danej transakcji wystąpiło nadużycie prawa w VAT.

Zespół BG TAX, w związku z toczącymi się konsultacjami publicznymi nad projektem SLIM VAT, przedstawił uwagi do planowanych zmian. W ramach udziału w konsultacjach publicznych wskazywaliśmy na nieuzasadnione zmiany, które ograniczałyby moc ochronną WIS, jak również wskazywaliśmy na potrzebę całkowitego odformalizowania zasad regulujących rozliczanie korekt in minus.

Zapraszamy dodatkowo do zapoznania się ze szczegółami naszego stanowiska przedstawionego w ramach konsultacji publicznych.

Materiały dostępne pod linkiem:

https://legislacja.gov.pl/docs//2/12337206/12710366/12710369/dokument471403.pdf
Oceń ten wpis