Skład paliwowy w podatku VAT

Polska zwróciła się o opinię Komitetu ds. VAT w sprawie planowanego wprowadzenia systemu składowania VAT w celu zmniejszenia skali oszustw związanych z tym podatkiem w sektorze paliwowym. Przewidywane zmiany w założeniu mają zbliżyć istniejącą już w podatku akcyzowym procedurę składu podatkowego do regulacji VAT.

Z opublikowanych w dniu 25.10.2021 r. na stronach Komisji Europejskiej ustaleń wynika, że regulacje przewidują zwolnienie z podatku VAT (z prawem do odliczenia VAT) importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz krajowej dostawy określonych towarów objętych polską ustawą o podatku akcyzowym, do magazynu VAT. Ponadto Polska wskazuje na rozważenie opcji, w której zwolnienie nie będzie miało zastosowania. 

Zwolnienie z podatku VAT będzie dotyczyło również dostawy towarów odbywającej się na terenie składu VAT oraz świadczenia w nim usług bezpośrednio związanych z tymi towarami.

Z przedstawionego w dokumencie stanowiska polskich władz wynika, że sektor paliwowy uważany jest za podatny na oszustwa a przeciwdziałać ma temu system składowania VAT jako środek zaradczy obejmujący określone rodzaje paliw (takie jak benzyna silnikowa, olej napędowy, gaz płynny (LPG), benzyna lotnicza, paliwa do silników odrzutowych, biopaliwa i inne). Szczegółowy wykaz towarów podlegających uzgodnieniom znajduje się w załączniku do niniejszego dokumentu (pokrywa się on w zasadzie z wykazem wyrobów energetycznych zawartym w ustawie o podatku akcyzowym).

Zgodnie z projektowanymi założeniami, zobowiązanie w podatku VAT powstanie dopiero po wyprowadzeniu towaru ze składu VAT tj.  gdy zostanie dostarczony do osoby niebędącej podatnikiem, zużyty w składzie VAT, stanie się własnością prowadzącego skład VAT lub zarejestrowanego odbiorcy lub nie są już przechowywane w magazynie VAT. Zasadniczo regulacje te są zbieżne z przepisami ustawy akcyzowej odnośnie składu podatkowego w zakresie powstania obowiązku podatkowego w akcyzie.

Projekt polskich uzgodnień przewiduje, że podatek VAT ma zapłacić osoba odpowiedzialna za wyprowadzenie towaru z magazynu VAT. Wspólnie z tą osobą prowadzący skład VAT ponosi odpowiedzialność solidarną. Rozszerzeniu zatem w ustawie VAT uległyby regulacje odnoszące się do tej instytucji. Na chwilę obecną nie jest znany dokładny kształt przepisów wprowadzający nową regulację do polskiej ustawy VAT w tym zakresie. Nie można zatem odpowiedzieć na pytanie czy będzie ona oznaczała dużą zmianę w podejściu do transakcji towarowych w VAT, niemniej jest to zmiana, którą branża paliwowa powinna się zainteresować.

W kolejnych wpisach na naszym blogu, będziemy Państwa informować o szczegółach tej procedury.

Oceń ten wpis