Solidarni z Ukrainą

Śledzimy na bieżąco sytuację na Ukrainie i na tym tle przypominamy, ze 29 stycznia 2022 r.  weszły w życie znowelizowane przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców, w tym zmodyfikowano zasady rejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy m.in. obywatelom z Ukrainy. 

Dotychczas (do nowelizacji) pracodawca mógł zarejestrować oświadczenie na 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, co oznaczało, że po przepracowaniu 6 miesięcy cudzoziemiec i pracodawca musieli czekać kolejne 6 miesięcy na rejestrację kolejnego. Obecnie, przepisy są korzystniejsze dla cudzoziemców i pracodawców, którzy mogą rejestrować oświadczenie na 24 miesiące. Co więcej, pracodawcy nie muszę czekać by rejestrować kolejne oświadczenie – mogą to zrobić bezzwłocznie po zakończeniu ważności wcześniejszego oświadczenia. 

Wnioski o wydanie oświadczenia składa się elektronicznie przez portal praca.gov.pl. Powinny być one opatrzone podpisem elektronicznym/podpisem  potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Należy pamiętać, że na podstawie oświadczenia nie można powierzyć pracy związanej z działalnością sezonową/z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej/prowadzeniem spraw sp.k. lub SKA jako komplementariusz/działaniem w charakterze prokurenta podmiotu z KRS. 

Wysokość opłaty za wniosek: 30 zł. 

Standardowy okres oczekiwania: 7 dni roboczych.

Na podstawie oświadczenia, konsul wyda na rzecz cudzoziemca wizę jeżeli planowany czas zatrudnienia wskazany w oświadczeniu wynosi co najmniej 91 dni. W postępowaniu przed konsulem akceptowane są także oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, co przyspiesza procedurę wizową. 

Powyższa procedura może znacznie przyspieszyć podjęcie pracy przez obywatela Ukrainy na terytorium Polski (w porównaniu z długotrwałą procedurą oczekiwania za zezwolenie na pracę/ zezwolenie na pobyt i pracę).

Oceń ten wpis