Uszlachetnianie bierne według unijnych regulacji celnych.

Uwagi wstępne

Zakres procedur celnych, włączając w to w szczególności procedury specjalne według unijnych przepisów celnych pozwalają na wybór prawidłowej procedury celnej w celu postąpienia z towarem zgodnie z założonym jego przeznaczeniem lub specyfiką działalności przedsiębiorstwa.

Niekiedy zdarza się, że w ramach modelu naszej działalności współpracujemy z kontrahentami spoza UE, np. dokonują oni napraw naszych urządzeń, ich obróbki lub montażu – zakładając, że towar zostanie z powrotem dostarczony do nas. 

Spośród regulacji celnych, najbardziej odpowiednią w takich sytuacjach będzie uszlachetnianie bierne. Procedura uszlachetniania biernego to jedna ze specjalnych procedur celnych w unijnym kodeksie celnym. W ramach jej stosowania możemy wywozić czasowo poza obszar celny Unii Europejskiej towary unijne i poddawać je procesom montażu, obróbki czy przetwarzania, ale z założeniem powrotnego przywozu.

Pozwolenie

Stosowanie tej procedury wymaga uzyskania pozwolenia organów celnych.  Wniosek o tę procedurę trzeba złożyć przed planowanym wywozem towarów unijnych do wykonania na nich zaplanowanych procesów. Do wniosku trzeba załączyć wymagane dokumenty poświadczające zasadność podanego kodu warunków ekonomicznych lub udowadniające spełnienie warunków ekonomicznych oraz informację, czy wszystkie towary przetworzone powrócą. Organ celny ma 30 dni na powiadomienie nas, że nasz wniosek został przyjęty i następnie 120 na wydanie pozwolenia.

Istota procedury

W ramach procedury celnej uszlachetniania biernego, do wytworzenia produktów przetworzonych (kompensacyjnych) możesz wykorzystać tzw. towary zamienne, zamiast towarów unijnych wywożonych za granicę i obejmowanych procedurą uszlachetniania biernego. Towary zamienne, które są towarami o statusie celnym nieunijnymi, kiedy są przywożone, należy za nie złożyć zabezpieczenie należności celno-podatkowych.

Zamknięcie procedury

Pozwolenie na procedurę musimy zamknąć w terminie nieprzekraczalnym, które wpisane jest w pozwolenie. Procedura uszlachetniania biernego może zostać zamknięta poprzez wprowadzenie towarów poza obszar celny UE, czyli powrotny przywóz, które są nią objęte lub poprzez powrotny przywóz produktów przetworzonych (kompensacyjnych) albo poprzez zmianę procedury celnej na wywóz. Samo rozliczenie procedury polega na przekazaniu do wskazanego w pozwoleniu kontrolnego urzędu celnego tzw. kwitu rozliczenia.

Stosowanie procedury uszlachetniania biernego wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej lub papierowej, która jest zatwierdzana przez organ celny. Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje i dane, które umożliwiają organom celnym sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu procedury uszlachetniania biernego. 

Podsumowanie

Podsumowując, uszlachetnianie bierne to procedura celna pozwalająca na utrzymanie unijnego statusu celnego towaru, który jest przeznaczony do obróbki, montażu czy przetworzenia poza terytorium UE. Za wartość dodaną na powierzonym towarze wykonaną poza UE należy zapłacić cła i podatki. Co korzystne w analizowanej procedurze, wartości wywiezionego towaru jest neutralna dla cła i podatków.

1/5 - (3 głosów)