Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów przedmiotem kontroli podatkowych i celno – skarbowych na najbliższe lata będzie przede wszystkim podatek dochodowy od osób prawnych.

Dotychczas większość kontroli skupiało się głównie na podatku VAT w celu wyeliminowania zjawiska tzw. ,,karuzeli VAT-owskich”, które służą nieuczciwym podatnikom do wyłudzania tego podatku.

Po wielu latach przeciwdziałania wyłudzeniom podatku VAT, w najbliższych latach równie intensywne kontrole mają mieć miejsce w zakresie podatku CIT.

Do pojawiających się nadużyć w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych stosowana jest przede wszystkim agresywna optymalizacja podatkowa oraz ceny transferowe.

Jednocześnie, ważnym instrumentem pozwalającym organom poddawać w wątpliwość działania podatników są wprowadzane od lipca 2016 r. klauzule dot. unikania opodatkowania. Co ważne ich ogólny sposób sformułowania w przepisach podatkowych może być niebezpieczny dla podatników planujących ruchy restrukturyzacyjne w swoich przedsiębiorstwach.

Jak się zabezpieczyć na wypadek kontroli?

Ważnym aspektem jest posiadanie wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością – w tym w szczególności faktur i umów łączących przedsiębiorcę z kontrahentami.

Biorąc jednak pod uwagę stopień skomplikowania polskiego systemu podatkowego, niejednokrotnie niezbędne jest także przeprowadzenie z wyprzedzeniem audytu prawo- podatkowego, który stanowi szczególną formę weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych podatnika, jak również planów podatników w zakresie restrukturyzacji prowadzonych przedsiębiorstw.

Celem przeprowadzonego przeglądu jest zwiększenie bezpieczeństwa prawno – podatkowego podatnika poprzez wskazanie wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie audytu, jak i także wskazanie na możliwości wdrożenia nowych, bezpiecznych z punktu widzenia prawa podatkowego struktur, mających na celu wygenerowanie oszczędności podatkowych.

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu.

Zespół BG Tax & Legal

Oceń ten wpis