WSA znowu o dokumentacji cen transferowych

Pragniemy poinformować, iż pojawił się kolejny niepokojący wyrok WSA tym razem w Krakowie w kwestii przygotowywania dokumentacji cen transferowych.
W dniu 23 lutego 2017 r. WSA w Krakowie wydał orzeczenie (sygn. akt I SA/Kr 1290/16), z którego ustnego uzasadnienia wynika, że o obowiązku opracowania dokumentacji podatkowej decyduje łączna wartość wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi.
W ocenie Sądu dla potrzeb stwierdzenia czy podatnik podlega ww. obowiązkowi nie jest uzasadnione sumowanie transakcji wyłącznie w ramach „jednego rodzaju”.
Oznacza to, iż obowiązkiem dokumentacyjnym należy objąć wszystkie transakcję bez względu na ich rodzaj, które mają miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi w danym roku.

Oceń ten wpis