Zbliżamy się do RODO

Przypominamy!

25 maja 2018 zacznie obowiązywać rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO).

Nowe regulacje powinny zainteresować każdego, kto gromadzi i przetwarza dane dotyczące osób fizycznych. Danymi osobowymi są przede wszystkim informacje, dzięki którym można określić tożsamość danej osoby fizycznej. W związku z powyższym, nawet w przypadku gromadzenia maili, może zajść potrzeba zmiany klauzul i zgód na przetwarzanie danych osobowych czy zweryfikowania procesów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Warto również pamiętać, iż cała odpowiedzialność za procedurę ochrony danych jest, w zgodzie z nowymi regulacjami, przerzucona na przedsiębiorców.

Wprowadzenie nowych rozwiązań, zgodnych z RODO, jest niezwykle ważne również z tego powodu, że po 25 maja br. spodziewamy się nasilenia kontroli organów nadzorujących. Za złamanie przepisów o RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie miał możliwość nałożenia kar finansowych aż do 20 000 000 złotych lub 4% globalnego, rocznego obrotu przedsiębiorcy.

W razie pytań nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji.

Oceń ten wpis