Zmiana procedury zaskarżania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Na wstępie należy wskazać, że podmiot, który ubiegał się o wydanie interpretacji, nie zgadza się ze stanowiskiem w niej wyrażonym, może złożyć skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W dniu 1 czerwca 2017 roku  weszła w życie nowelizacja Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wprowadza ona m. in. zmiany w zakresie procedury zaskarżania indywidulanych interpretacji podatkowych.

Jak było przed 1 czerwca 2017 roku?

Zgodnie z przepisami, które obowiązywały do 31 maja bieżącego roku, złożenie skargi musiało być poprzedzone wezwaniem organu wydającego interpretację do usunięcia naruszenia prawa. Termin na złożenie wezwania wynosił 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu interpretacji.

Zgodnie z uchylonymi przepisami, skargę do sądu składało się za pośrednictwem organu, którego działanie było przedmiotem skargi w terminie:

– 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,

– 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcie naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie.

Jak jest teraz?

W związku ze zmianą przepisów strona nie ma obecnie obowiązku wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa, ale od razu dysponuje możliwością wniesienia skargi do WSA w przeciągu 30 dni od otrzymania interpretacji. Skargę nadal należy wnosić za pośrednictwem organu wydającego interpretację, czyli za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który ma możliwość dokonania jej autokontroli.

Jak oceniamy zmianę?

Mając na uwadze fakt, że organ podatkowy bardzo rzadko decydował się na zmianę wydanej przez siebie interpretacji na skutek wezwania do usunięcia naruszenia prawa, nowelizację należy uznać za pozytywną. Zmiana przepisów skraca przede wszystkim o kilka miesięcy procedurę zaskarżania interpretacji do WSA.

UWAGA! Nowe przepisy mają zastosowanie do skarg na interpretacje indywidualne wydane po 31 maja 2017 roku.

 

Klaudia Kalczyńska

Asystent działu prawnego

Oceń ten wpis