Aktualności prawno podatkowe

Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego

W związku z tym, że epidemia COVID-19 w większości przypadków negatywnie wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorstw, pragniemy przypomnieć o potencjalnej (często zapominanej) możliwości skorzystania z regulacji art. 15cb ustawy o CIT, który pozwala na zaliczenie

Czytaj więcej »

Pułapki estońskiego CIT

Niska stawka podatku dochodowego może kusić wielu przedsiębiorców. Niemniej jednak przed dokonaniem wyboru tego sposobu rozliczenia, każdy podatnik winien zastanowić się nad zaletami i wadami takiego rozwiązania. Przypominamy,

Czytaj więcej »

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Objęcie spółki komandytowej reżimem ustawy o CIT, niewątpliwie można ocenić jako jedną z bardziej kontrowersyjnych zmian, z którą przyjdzie mierzyć się podatnikom w 2021 r. Spółka komandytowa jest osobową

Czytaj więcej »

Opłata cukrowa

Zakończenie roku, patrząc z perspektywy rozliczeń podatkowych, to zawsze czas szczególny i niestety nie mamy w tym wypadku na myśli Świąt Bożego Narodzenia. Z jednej strony działy księgowo-finansowe firm albo „zamykają rok” albo się

Czytaj więcej »