Aktualności prawno podatkowe

Progi dokumentacyjne- ceny transferowe

Przeprowadzanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi czasami  wiąże się z obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen transferowych (lokalnej- a w niektórych przypadkach także grupowej), której to towarzyszy dodatkowo obowiązek ,,sprawozdawczy” (oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

Czytaj więcej »

Skład paliwowy w podatku VAT

Polska zwróciła się o opinię Komitetu ds. VAT w sprawie planowanego wprowadzenia systemu składowania VAT w celu zmniejszenia skali oszustw związanych z tym podatkiem w sektorze paliwowym. Przewidywane zmiany w założeniu mają

Czytaj więcej »

Nowy Ład a finansowanie dłużne

Jak jest? Ustawa o CIT (art. 15c) przewiduje ograniczenie, w myśl którego, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej ich nadwyżka przewyższa

Czytaj więcej »

Uszczelnienie regulacji AML

Przypominamy, że 31 października 2021 r. rozpoczęły obowiązywać kolejne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych

Czytaj więcej »

Przeciwdziałanie tzw. ukrytej dywidendzie

Nowy Ład przewiduje wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych (w ocenie fiskusa) kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. ,,ukrytej dywidendy”. Mianowicie, zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, skoro w przypadku wypłaty dywidendy

Czytaj więcej »

Nowy Ład: podatek u źródła

Polski ustawodawca już od kilku lat dąży do zmiany aktualnego modelu poboru podatku u źródła. W obecnych ustawach dochodowych można dostrzec (zawieszoną) regulację, w myśl której płatnik – po przekroczeniu wypłat na rzecz

Czytaj więcej »