Aktualności prawno podatkowe

Odsetki za zwłokę jako przychody z innych źródeł

W ostatnich latach liczne wątpliwości po stronie podatników wzbudzała kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodów otrzymanych odsetek za opóźnienia, gdyż kwalifikacja ta nie pozostaje bez wpływu na wysokość zobowiązań podatkowych. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem (obecnie

Czytaj więcej »

Podatek od wyprowadzki

Jedną z najczęściej omawianych zmian podatkowych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., jest tzw. exit tax, zwany potocznie podatkiem od wyprowadzki.  Co także istotne, wszystko

Czytaj więcej »

Zakres podmiotowy regulacji o STIR

STIR czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej jest nowym narzędziem jakim będzie dysponowała administracja skarbowa. Zasadniczym celem nowej regulacji jest wprowadzenie rozwiązań prawnych mających umożliwić skuteczne

Czytaj więcej »

Split payment – korzyści

Z dniem 01.07.2018 r. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zupełnie nowy sposób rozliczeń w podatku VAT. Mianowicie mowa tu o mechanizmie podzielonej płatności -inaczej zwana jako split payment. Model

Czytaj więcej »