Aktualności prawno podatkowe

Stop szarej strefie

Nowy Ład, czyli procedowana aktualnie w Sejmie ustawa zmieniająca (nakierowana głównie na kwestie podatkowe), przewiduje także regulacje, które mają na celu przeciwdziałanie szarej strefie. Powyższe wynika z faktu, że według

Czytaj więcej »

Nowy Ład a składki zdrowotne

Niewątpliwie, jako jedną ze sztandarowych, niekorzystnych dla przedsiębiorców zmian, jakie niesie za sobą Nowy Ład, jest nowelizacja w zakresie składek zdrowotnych. Poniżej, w sposób skrótowy przedstawiamy powyższą problematykę- zakładając

Czytaj więcej »

Odszkodowania a VAT

Przedsiębiorcy często spotykają się z problematyką niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia. Wątpliwości w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odszkodowań mogą zostać rozstrzygnięte przez prawidłową kwalifikację transakcji. Błąd może wiązać

Czytaj więcej »

Odprawa celna importowa – jak się przygotować?

Przywóz towaru z kraju trzeciego na terytorium UE wiąże się z wymogiem spełnienia ściśle  uregulowanych prawnie wymogów. Zanim sprowadzony towar zostanie dopuszczony do obrotu, konieczne jest uzyskanie nie tylko odpowiedniej dokumentacji,

Czytaj więcej »

Problemy podatników w SSE

Podatnicy podatku od osób prawnych prowadzący działalność gospodarczą na terenie SSE mają wątpliwości, czy środki otrzymane przez Spółkę z FGŚP, na podstawie art. 15g ustawy o Covid-19, jako dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zatrudnionych

Czytaj więcej »