Aktualności prawno podatkowe

Tarcza 6.0.

Uprzejmie informujemy, że Prezydent podpisał tzw. tarczą branżową 6.0., tj. ustawę z 9 grudnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

Czytaj więcej »

Podatek u źródła w 2021 roku

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami prasowymi, Ministerstwo Finansów rozważa ponowne odroczenie wejścia w życie nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła. Mając na względzie skalę kontrowersyjności proponowanych przepisów, które od 1

Czytaj więcej »

Planowane zmiany na 2021 rok w pigułce

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

Czytaj więcej »

Rola compliance w prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie

Skala zmian legislacyjnych, ale i ich ciężar gatunkowy, może doprowadzić niekiedy do zakłopotania przedsiębiorcy. Obowiązek weryfikacji kontrahenta, raportowanie schematów podatkowych czy planowane wprowadzenie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej

Czytaj więcej »

Raportowanie w czasach COVID

Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć, iż terminy do przekazywania informacji o schematach podatkowych – w aktualnym stanie prawnym – nadal pozostają zawieszone.  Zgodnie z tzw. Tarczą antykryzysową, terminy te nie rozpoczynają biegu,

Czytaj więcej »